logo SLD

Rada Powiatowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej

w Oświęcimiu

DOKUMENTY


SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

PDF Deklaracja SLD (kolor)

PDF Deklaracja SLD (czarno-biały)

PDF Podręcznik identyfikacji wizualnej logo

PDF Mini Przewodnik po drukach akcydensowych SLD

PDF Program SLD - "JUTRO BEZ OBAW"

link Program SLD - "JUTRO BEZ OBAW" - ebook

STATUT SLD

PDF Statut SLD - tekst ujednolicony (po zmianach 14.12.2013)

PDF UCHWAŁA KRAJOWEJ KONWENCJI SLD z dnia 14 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu SLD

PDF Statut SLD - tekst ujednolicony (po zmianach 28.04.2012)

PDF Statut SLD - tekst ujednolicony (po zmianach 10.12.2011)

PDF Statut SLD - tekst ujednolicony (po zmianach 09.10.2010)

PDF Zbiór obowiązujących wykładni Statutu SLD 2012

PDF Zbiór obowiązujących wykładni Statutu SLD 2011

KOMISJE REWIZYJNE

PDF Regulamin Krajowej Komisji Rewizyjnej SLD

PDF Zadania komisji rewizyjnych SLD

SĄDY PARTYJNE

PDF Regulamin sądów partyjnych SLD 2012

PDF Regulamin sądów partyjnych SLD 2011

KOŁA

PDF Ewidencja składek członkowskich

PDF Raport Wpłat Składek Członkowskich

PDF Protokół przekazania deklaracji członkowskich

FORUM RÓWNYCH SZANS I PRAW KOBIET

link Deklaracja FRSiPK

link Karta Zasad FRSiPK

FEDERACJA MŁODYCH SOCJALDEMOKRATÓW

PDF Deklaracja FMS

PDF Statut FMS