logo SLD

Rada Powiatowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej

w Oświęcimiu

DELEGACI do władz SLD wyższych szczebli