logo SLD

Rada Powiatowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej

w Oświęcimiu

AKTUALNOŚCI


Oświęcim, 16.05.2011 r.

Informuję, że nabliższe posiedzenie Koła Gminnego SLD w Oświęcimiu nie odbędzie się z powodu wymiany okien w biurze.

Przewodniczący
Gminnego Koła SLD

Maciej Buliński