logo SLD

Rada Powiatowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej

w Oświęcimiu

AKTUALNOŚCI


Oświęcim, 10.05.2011 r.

Informuję, że w dniu 17.05.2011 r. tj. wtorek, o godz. 1800 w siedzibie Rady Powiatowej SLD (32-600 Oświęcim, ul. Jagiełły 17, II piętro) odbędzie się posiedzenie Koła Gminnego SLD w Oświęcimiu.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Koła.
 2. Informacja na temat bieżącej działalności Rady Gminy.
 3. Informacja na temat bieżącej działalności partii
  1. informacja o posiedzeniu zespołu ds. programu wyborczego w dniu 29.04.2011r.,
  2. informacja o obchodach 1 Maja oraz 3 Maja,
  3. informacja o Konwencji Wojewódzkiej SLD w dniu 07.05.2011 r.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Rozliczenie składek członkowskich.
 6. Wolne wnioski.
 7. Dyskusja.

Serdecznie zapraszam.

Przewodniczący
Gminnego Koła SLD

Maciej Buliński