logo SLD

Rada Powiatowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej

w Oświęcimiu

AKTUALNOŚCI


Oświęcim, 27.04.2011 r.

Zarząd Powiatowy SLD w Oświęcimiu
Zarząd Miejski SLD w Oświęcimiu

serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego
na okolicznościowy wiec z okazji Święta Pracy.

Program uroczystości:

  1. Rozpoczęcie uroczystości
  2. Hymn Państwowy
  3. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatowej SLD Bogdana Cubera
  4. Wystąpienie przedstawiciela związków zawodowych
  5. Wystąpienie Posła na Sejm RP Stanisława Rydzonia
  6. Złożenie kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza
  7. Międzynarodówka
  8. Zakończenie uroczystości

Niedziela, 1 Maja, godz. 900
Plac Kościuszki w Oświęcimiu